• Μύκονος-Δήλος
  Μύκονος-Δήλος
 • Ψαρά
  Ψαρά
 • Νότια Κυνουρία
  Νότια Κυνουρία
 • Βόρεια Κυνουρία
  Βόρεια Κυνουρία
 • Γορτυνία
  Γορτυνία
 • Αλόννησος
  Αλόννησος
 • Λακωνική Μάνη
  Λακωνική Μάνη
 • Βάτικα Νεάπολης
  Βάτικα Νεάπολης
 • Ελαφόνησος
  Ελαφόνησος
 • Πόρος
  Πόρος
 • Αίγινα
  Αίγινα
 • Σαντορίνη
  Σαντορίνη
 • Κουφονήσια
  Κουφονήσια
 • Ύδρα
  Ύδρα

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.eg-mobile.com, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία DIGI SERVICES (ΑΦΜ EL800360671, ΔΟΥ Καλαμάτας). Το Λογισμικό χρήσης και το Εικαστικό περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της DIGI SERVICES.

Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.eg-mobile.com αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της DIGI SERVICES ή των αντίστοιχων πηγών οι οποίες αναφέρονται στον ιστότοπο. Η DIGI SERVICES συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναρτά και γνωστοποιεί μέσω του Website, στην συντριπτική τους πλειοψηφία με επιτόπια συλλογή και παρατήρηση. Εν τούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών αν και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις.

Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στο www.eg-mobile.com ανήκουν στην DIGI SERVICES ή στις αντίστοιχες πηγές οι οποίες αναφέρονται στον ιστότοπο. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών.

Κάθε χρήστης του www.eg-mobile.com οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του διαδικτυακού τόπου πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών με σκοπό που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους (π.χ. ενδεικτικά και όχι απoκλειστικά, για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα).