• Μύκονος-Δήλος
  Μύκονος-Δήλος
 • Ψαρά
  Ψαρά
 • Νότια Κυνουρία
  Νότια Κυνουρία
 • Βόρεια Κυνουρία
  Βόρεια Κυνουρία
 • Γορτυνία
  Γορτυνία
 • Αλόννησος
  Αλόννησος
 • Λακωνική Μάνη
  Λακωνική Μάνη
 • Βάτικα Νεάπολης
  Βάτικα Νεάπολης
 • Ελαφόνησος
  Ελαφόνησος
 • Πόρος
  Πόρος
 • Αίγινα
  Αίγινα
 • Σαντορίνη
  Σαντορίνη
 • Κουφονήσια
  Κουφονήσια
 • Ύδρα
  Ύδρα

Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται σε αυτήν την εφαρμογή EG Mobile App (Exploring-Greece Mobile Application) αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της DIGI SERVICES G.P. ή των αντίστοιχων πηγών οι οποίες αναφέρονται στην εφαρμογή. Η συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριών που εμφανίζονται (όπως γεωγραφικές, φωτογραφίες, μονοπάτια, οδηγοί κ.λ.π.) έχουν συλλεχθεί με επιτόπια συλλογή και παρατήρηση από την ομάδα ανάπτυξης και καταγραφής του Exploring-Greece. Εν τούτοις, η DIGI SERVICES, δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών αν και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις.

Η DIGI SERVICES  δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των τιμών/διαθεσιμότητας/χαρακτηριστικών των αγαθών/υπηρεσιών που εμφανίζονται μέσω της παρούσας εφαρμογής και αφορούν χρήση υπηρεσιών (όπως π.χ. διαμονής, εστιάσης, ενοικίασης μέσων κ.λ.π.), δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές της παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη, και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από την DIGI SERVICES ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός (αν και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις). 

Για το λόγο αυτό η DIGI SERVICES ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες.

Η DIGI SERVICES  δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, την διαθεσιμότητα των αγαθών/υπηρεσιών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την DIGI SERVICES ή/και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση η DIGI SERVICES  ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση της εφαρμογής EG Mobile App και των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω αυτής.