Αποποίηση Ευθύνης

Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται σε αυτήν την εφαρμογή EG Mobile App (Exploring-Greece Mobile Application) αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της TWIN NET ή των αντίστοιχων πηγών οι οποίες αναφέρονται στην εφαρμογή. Η συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριών που εμφανίζονται (όπως γεωγραφικές, φωτογραφίες, μονοπάτια, οδηγοί κ.λ.π.) έχουν συλλεχθεί με επιτόπια συλλογή και παρατήρηση από την ομάδα ανάπτυξης και καταγραφής του Exploring-Greece. Εν τούτοις, η TWIN NET, δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών αν και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις.

Η TWIN NET δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των τιμών/διαθεσιμότητας/χαρακτηριστικών των αγαθών/υπηρεσιών που εμφανίζονται μέσω της παρούσας εφαρμογής και αφορούν χρήση υπηρεσιών (όπως π.χ. διαμονής, εστιάσης, ενοικίασης μέσων κ.λ.π.), δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές της παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη, και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από την TWIN NET ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός (αν και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις). 

Για το λόγο αυτό η TWIN NET ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες.

Η TWIN NET  δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, την διαθεσιμότητα των αγαθών/υπηρεσιών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την TWIN NET ή/και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση η TWIN NET ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση της εφαρμογής EG Mobile App και των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω αυτής.

Προβληθείτε στο Exploring-Greece

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στο sales@exploring-greece.gr.